Pipet

Pipet is handig voor kleine hoeveelheden verf of verdunner.